Contactinformatie
Sneltoets Handeling
F3 Zoek en markeer het eerstvolgende zoekresultaat
F12 Bewaar het document onder een andere naam
Ctrl + 1 Enkele regelspatiering
Ctrl + 2 Dubbele regelspatiering
Ctrl + 5 Anderhalve regelspatiering
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + B Vetgedrukt inschakelen of uitschakelen voor tekstselectie
Ctrl + C Selectie kopiëren naar het klembord
Ctrl + D Microsoft Paint afbeelding invoegen
Ctrl + E Tekst gecentreerd uitlijnen
Ctrl + F Zoeken
Ctrl + H Zoeken en vervangen
Ctrl + I Cursief inschakelen of uitschakelen voor tekstselectie
Ctrl + J Justify text
Ctrl + L Tekst links uitlijnen
Ctrl + N Nieuw document
Ctrl + O Document openen
Ctrl + P Afdrukken
Ctrl + R Tekst rechts uitlijnen
Ctrl + S Document opslaan
Ctrl + U Onderstrepen inschakelen of uitschakelen voor tekstselectie
Ctrl + V Selectie plakken vanaf het klembord
Ctrl + X Selectie knippen
Ctrl + Y Een bewerking opnieuw uitvoeren
Ctrl + Z Een bewerking ongedaan maken
Ctrl + = Subscript inschakelen of uitschakelen voor tekstselectie
Ctrl + Shift + = Superscript inschakelen of uitschakelen voor tekstselectie
Ctrl + Shift + > Tekengrootte stapsgewijs vergroten
Ctrl + Shift + < Tekengrootte stapsgewijs verkleinen
Ctrl + Shift + A Tekstselectie omzetten naar HOOFDLETTERS
Ctrl + Shift + L Opsommingsstijl wijzigen
Ctrl + Pijltoets links Verplaats tekstaanwijzer één woord naar links
Ctrl + Pijltoets rechts Verplaats tekstaanwijzer één woord naar rechts
Ctrl + Pijltoets omhoog Verplaats tekstaanwijzer naar de voorgaande regel
Ctrl + Pijltoets omlaag Verplaats tekstaanwijzer naar de volgende regel
Ctrl + Home Verplaats tekstaanwijzer naar het begin van het document
Ctrl + End Verplaats tekstaanwijzer naar het einde van het document
Ctrl + PageUp Verplaats tekstaanwijzer naar de voorgaande pagina
Ctrl + PageDown Verplaats tekstaanwijzer naar de volgende pagina
Ctrl + Delete Verwijder het woord na de tekstaanwijzer
Alt + F4 WordPad afsluiten
Shift + F10 Het snelmenu weergeven