Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Windows + zoektekst typen Windows Zoeken openen en zoekactie starten
Shift + klik op taakbalkknop Programma openen of een nieuwe instantie van het programma openen
Windows + E Verkenner openen
Windows + Pijltoets links of Pijltoets rechts Venster links of rechts vastzetten
Windows + Print Screen Schermopname maken en opslaan in map Afbeeldingen
Esc Huidige taak annuleren
Shift + Delete Selectie definitief verwijderen
Ctrl + Shift + V Selectie plakken zonder opmaak


Taakbalk

Sneltoets Handeling
Windows of Ctrl + Esc Start menu weergeven en verbergen
Windows + S of Windows + Q Windows zoeken openen
Windows + Tab Taakweergave
Windows + cijfertoets 1 Eerste programma op taakbalk starten
Windows + cijfertoets 2 t/m 9 Opvolgende programma´s op taakbalk starten
Windows + Shift + cijfertoets Start een nieuwe instantie van het corresponderende programma op de taakbalk
Windows + Ctrl + cijfertoets Overschakelen naar de laatste instantie van het corresponderende programma op de taakbalk
Windows + Alt + cijfertoets Jumplist openen van het corresponderende programma op de taakbalk
Windows + T Programma's op de taakbalk doorbladeren
Windows + B Focus verleggen naar het systeemvak
Windows + Spatiebalk Taal en toetsenbord combinaties doorlopen
Windows + Alt + D Datum/tijd weergeven en verbergen
Windows + A Actiecentrum openen
Shift + klik op taakbalkknop Programma openen of een nieuwe instantie van het programma openen
Ctrl + Shift + klik op taakbalkknop Programma openen als administrator
Shift + rechtsklik op taakbalkknop Menu Venster weergeven
Ctrl + klik op gegroepeerde taakbalkknop Vensters doorbladeren


Openen, sluiten, weergeven en verbergen

Sneltoets Handeling
Windows + I Instellingen openen
Windows + R Uitvoeren openen
Windows + Pause/Break Systeem eigenschappen openen
Windows + E Verkenner openen
Windows + D Alle vensters verbergen en weergeven
Windows + Home Alle vensters behalve het actieve venster verbergen en weergeven
Ctrl + Shift + Esc Taakbeheer openen
Windows + K Verbinden openen
Windows + M Alle vensters minimaliseren
Windows + U Toegankelijkheidscentrum openen
Windows + X Het menu Snelkoppeling weergeven
Windows + Z In volledige schermmodus, de beschikbare opdrachten weergeven
Windows + . of Windows + ; Emojivenster openen
Windows + , Het bureaublad tijdelijk weergeven
Windows + Ctrl + Enter Verteller starten en afsluiten
Ctrl + F4 Actief document sluiten
Alt + Enter Eigenschappen van een geselecteerd item weergeven
Shift + F10 Snelmenu van het actieve item weergeven
F4 Items in actieve vervolgkeuzelijst weergeven


Actief venster

Sneltoets Handeling
Windows + Pijltoets links Links vastzetten
Windows + Pijltoets rechts Rechts vastzetten
Windows + Pijltoets omhoog Maximaliseren
Windows + Pijltoets omlaag Verkleinen en minimaliseren
Windows + Shift + Pijltoets omhoog Verticaal maximaliseren
Windows + Shift + Pijltoets omlaag Verticaal herstellen
Windows + Shift + M Terugzetten naar vorig formaat
Windows + Shift + Pijltoets links of Pijltoets rechts Actief venster verplaatsen naar ander beeldscherm
Windows + P Meerdere beeldschermen beheren
Ctrl + R of F5 Vernieuwen
Alt + Print Screen Schermopname maken van actief venster en kopiëren naar klembord
Windows + Home Alle vensters behalve het actieve venster verbergen en weergeven
Alt + Spatiebalk Snelmenu weergeven
Alt + F4 Sluiten


Algemeen

Sneltoets Handeling
Print Screen Schermopname maken en kopiëren naar klembord
Alt + Print Screen Schermopname maken van actief venster en kopiëren naar klembord
Windows + Print Screen Schermopname maken en opslaan in map Afbeeldingen
Windows + Shift + S Rechthoek, vrije vorm of volledig scherm vangen
Windows + F1 Start een online zoekactie naar helponderwerpen over Windows
Windows + L Computer vergrendelen of overschakelen naar een ander account
Windows + V Meldingen doorbladeren
Windows + Shift + V Meldingen doorbladeren in tegengestelde richting
Windows + Ctrl + F Apparaten in een netwerk zoeken
Ctrl + C of Ctrl + Insert Selectie kopiëren
Ctrl + V of Shift + Insert Selectie plakken
Ctrl + Shift + V Selectie plakken zonder opmaak
Ctrl + X Selectie knippen
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren
Alt + Tab Schakelen tussen programma's
F2 Geselecteerd item of items hernoemen
F6 Onderdelen in een venster of op het bureaublad doorbladeren
F10 Focus verleggen naar de menubalk van het actieve programma
Alt + F8 Wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm
Alt + Esc Vensters vooraan schikken
Alt + onderstreepte letter De corresponderende opdracht uitvoeren
Alt + Pijltoets links Terug
Alt + Pijltoets rechts Vooruit
Alt + Page Up Per scherm omhoog
Alt + Page Down Per scherm omlaag
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + D of Delete Selectie verwijderen naar de Prullenbak
Shift + Delete Selectie definitief verwijderen
Ctrl + Pijltoets rechts Tekstaanwijzer verplaatsen naar het volgende woord
Ctrl + Pijltoets links Tekstaanwijzer verplaatsen naar het vorige woord
Ctrl + Pijltoets omlaag Tekstaanwijzer verplaatsen naar de volgende alinea
Ctrl + Pijltoets omhoog Tekstaanwijzer verplaatsen naar de vorige alinea
Ctrl + Alt + Tab en Pijltoetsen Schakelen tussen geopende programma's
Ctrl + Shift + Pijltoets Tekstblok selecteren
Ctrl + Shift De toetsenbordindeling wijzigen
Shift + Pijltoets Meerdere items of tekst in een document selecteren
Esc Huidige taak annuleren
Windows + Ctrl + D Nieuw virtueel bureaublad openen
Windows + Ctrl + Pijltoetsen links en rechts Wisselen van virtueel bureaublad
Ctrl + + en Ctrl + - Weergave vergroten en verkleinen (o.a. in documenten en webpagina's)
Ctrl + 0 Weergave naar 100% (o.a. in documenten en webpagina's)


Dialoogvensters

Sneltoets Handeling
Ctrl + Tab Volgend tabblad vooraan schikken
Ctrl + Shift + Tab Vorig tabblad vooraan schikken
Ctrl + cijfertoets 1 t/m 9 Het corresponderende tabblad vooraan schikken
Tab Verplaatsen naar volgende optie
Shift + Tab Verplaatsen naar vorige optie
Spatiebalk Selectievak inschakelen en uitschakelen
Backspace In dialoogvensters Opslaan als en Openen, de bovenliggende map openen van de geselecteerde map