Contactinformatie
Sneltoets Handeling
Windows + E Verkenner openen
Alt + D Adresbalk selecteren
Ctrl + E of Ctrl + F of F3 Overschakelen naar het zoekvak
Ctrl + N Nieuw venster openen
Ctrl + W Actief venster sluiten
Ctrl + muiswiel Weergavegrootte van pictogrammen wijzigen
Ctrl + Shift + E Alle bovenliggende mappen weergeven
Ctrl + Shift + N Nieuwe map maken
Num Lock + * Alle onderliggende mappen weergeven
Num Lock + + Inhoud geselecteerde map weergeven
Num Lock + - Geselecteerde map samenvouwen
Alt + P Voorbeeldvenster weergeven
Alt + Enter Eigenschappen van een geselecteerd item weergeven
Alt + Pijltoets rechts Volgende map weergeven
Alt + Pijltoets omhoog Bovenliggende map weergeven
Alt + Pijltoets links Vorige map weergeven
Pijltoets rechts Mappen uitvouwen of doorbladeren
Pijltoets links Mappen samenvouwen of bovenliggende map selecteren
End Verplaatsen naar het einde van het actieve venster
Home Verplaatsen naar het begin van het actieve venster
F4 Lijst met eerder geopende mappen weergeven
F11 Actief venster maximaliseren of minimaliseren