Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Ctrl + I Media toevoegen uit Bestanden en mappen
Spatiebalk Video afspelen en pauzeren
, (komma) Clips invoegen
\ Weergave aanpassen aan zichtbare tijdlijn
F9 Nieuwe titelclip
Ctrl + Alt + V Effecten en aanpassingen plakken
Ctrl + Shift + D Tekst verplaatsen naar veilige titelmarge onder


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuw project
Ctrl + O Project openen
Ctrl + S Project opslaan
Ctrl + Shift + S Project opslaan onder een andere naam
Ctrl + Alt + K Project opslaan als kopie
Alt + F4 of Ctrl + Q Programma afsluiten
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Shift + Z Handeling opnieuw uitvoeren
Ctrl + X Knippen
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + V Plakken
Ctrl + Shift + V Invoeging plakken
Ctrl + Alt + V Effecten en aanpassingen plakken
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + Shift + A Deselecteren
Shift + Delete Verwijderen
Backspace Verwijderen en tussenruimte sluiten
Ctrl + / Nieuwe map
F9 Nieuwe titelclip
Ctrl + Shift + H Eigenschappen opvragen voor selectie
Ctrl + Shift + / Dupliceren
Ctrl + E Origineel bewerken
Ctrl + H Clip hernoemen
, (komma) Clips invoegen
\ Weergave aanpassen aan zichtbare tijdlijn
. (punt) Clips overschrijven
Ctrl + G Geselecteerde clips groeperen
Ctrl + Shift + G Groep opheffen
Ctrl + R Tijd uitrekken
F1 Help openen
Ctrl + Shift + I Media toevoegen van camera's of apparaten
Ctrl + I Media toevoegen uit Bestanden en mappen
Spatiebalk Video afspelen en pauzeren
Pijltoetsen links en rechts Stapsgewijs terug en vooruit
PageUp en PageDown Verplaatsen naar vorig en volgend bewerkpunt


Tijdlijn

Sneltoets Handeling
Enter Werkgebied renderen
Ctrl + K Clips splitsen ter plaatse van tijdhendel
= Inzoomen
- Uitzoomen
Ctrl + Pijltoets rechts Verplaatsen naar volgend markeerteken
Ctrl + Pijltoets links Verplaatsen naar vorig markeerteken
Ctrl + 3 Verplaatsen naar genummerd markeerteken
Ctrl + 1 Markeerteken wissen ter plaatse van tijdhendel
Alt + 1 Alle markeertekens wissen
S Vastgrijpen aan andere clips inschakelen en uitschakelen
Alt + Shift + , Geselecteerde clips vijf frames verplaatsen naar links
Alt + Shift + . Geselecteerde clips vijf frames verplaatsen naar rechts
Alt + , Geselecteerde clips per frame verplaatsen naar links
Alt + . Geselecteerde clips per frame verplaatsen naar rechts
Alt + [ Inpunt werkgebiedbalk instellen
Alt + ] Uitpunt werkgebiedbalk instellen
Shift + A Audioweergave
Shift + C Klassieke weergave
Pijltoetsen omlaag en omhoog Volgend en vorig scherm weergeven
Pijltoetsen links en rechts Tijdhendel per frame verplaatsen
Shift + Pijltoetsen links en rechts Tijdhendel per vijf frames verplaatsen


Projectelementen

Sneltoets Handeling
Ctrl + Delete Selectie met opties verwijderen
Shift + Pijltoetsen Selectie uitbreiden
Ctrl + PageDown Rasterweergave
Ctrl + PageUp Lijstweergave
Shift + \ Wisselen tussen rasterweergave en lijstweergave
Pijltoetsen Verplaatsen
Home en End Verplaatsen naar eerste en laatste item
PageUp en PageDown Per scherm omhoog en omlaag verplaatsen


Tekst

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + L Links uitlijnen
Ctrl + Shift + C Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + Shift + R Rechts uitlijnen
Ctrl + Alt + ] Bovenliggend object selecteren
Ctrl + Alt + [ Onderliggend object selecteren
Ctrl + Shift + ] Object vooraan rangschikken
Ctrl + ] Object naar voren rangschikken
Ctrl + Shift + [ Object achteraan rangschikken
Ctrl + [ Object naar achteren rangschikken
Ctrl + Shift + D Tekst verplaatsen naar veilige titelmarge onder
Ctrl + Shift + F Tekst verplaatsen naar veilige titelmarge links
Ctrl + Shift + O Tekst verplaatsen naar veilige titelmarge boven