Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Ctrl + T Vrije transformatie
Ctrl + Enter Tekstinvoer afsluiten
Enter Een bewerking toepassen
[ of ] Penseelgrootte wijzigen
Ctrl + J Actieve laag dupliceren
D Standaard voorgrondkleur en achtergrondkleur
X Voorgrondkleur en achtergrondkleur verwisselen
Ctrl Tijdelijk overschakelen naar gereedschap Verplaatsen
Alt + Backspace Selectie of laag vullen met voorgrondkleur
Ctrl + Backspace Selectie of laag vullen met achtergrondkleur
Ctrl + K Algemene programmavoorkeuren


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuwe afbeelding
Ctrl + O Afbeelding openen
Alt + Ctrl + O Afbeelding openen in Camera Raw
Ctrl + W Afbeelding sluiten
Alt + Ctrl + W Alle afbeeldingen sluiten
Ctrl + S Afbeelding opslaan
Ctrl + Shift + S Afbeelding opslaan onder een andere naam
Alt + Ctrl + S Afbeelding opslaan voor webpagina's
Ctrl + P Afbeelding afdrukken
Alt + F4 of Ctrl + Q Programma afsluiten
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Y Handeling opnieuw uitvoeren
Ctrl + Shift + A Alle handelingen ongedaan maken
Ctrl + X Knippen
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + V Plakken
Ctrl + Shift + C Samengevoegd kopiëren
Ctrl + Shift + V Plakken in selectie
Delete Verwijderen
Ctrl + Shift + K Kleurinstellingen
Ctrl + K Algemene programmavoorkeuren
Ctrl + T Vrije transformatie
Alt + Ctrl + I Afbeeldingsgrootte wijzigen
Alt + Ctrl + C Canvasgrootte wijzigen
Ctrl + U Kleurtoon en verzadiging aanpassen
Ctrl + Shift + U Kleur verwijderen
Ctrl + L Niveaus
Ctrl + Shift + M Slim corrigeren aanpassen
Alt + Ctrl + B Omzetten naar zwart-wit
Alt + Ctrl + Z Nevel verwijderen
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + D Deselecteren
Ctrl + Shift + D Laatste selectie opnieuw selecteren
Ctrl + Shift + I Selectie omkeren
Alt + Ctrl + D Selectie doezelen
Ctrl + F Laatst toegepast filter opnieuw toepassen
Ctrl + I Filter Omkeren toepassen
Ctrl + H Selectiekader weergeven en verbergen
Ctrl + Shift + R Linialen weergeven en verbergen
Ctrl + ' Raster weergeven en verbergen
Ctrl + 2 Hulplijnen weergeven en verbergen
Alt + Ctrl + ; Hulplijnen vergrendelen
Tab Alle deelvensters weergeven en verbergen
Shift + Tab Deelvensters weergeven en verbergen
D Standaard voorgrondkleur en achtergrondkleur
X Voorgrondkleur en achtergrondkleur verwisselen
Ctrl + klik op Annuleren De knop wijzigen in Standaard
Alt + klik op Annuleren De knop wijzigen in Herstellen
Alt + klik op filter Filter toepassen bovenop geselecteerd filter
Shift ingedrukt houden tijdens slepen Hulplijn magnetisch op liniaalstreepjes
Alt ingedrukt houden en hulplijn slepen Schakelen tussen horizontale en verticale hulplijn


Gereedschappen

Sneltoets Handeling
Z Zoomen
H Handje
V Verplaatsen
M Rechthoekig selectiekader, Ovaal selectiekader
L Lasso, Magnetische lasso, Veelhoeklasso
A Toverstaf, Selectiepenseel, Snelle selectie, Verfijnde selectie en Automatische selectie
Y Rode ogen verwijderen
J Snel retoucheerpenseel, Retoucheerpenseel
F Slim penseel, Gedetailleerd slim penseel
S Kloonstempel, Patroonstempel
R Vervagen, Verscherpen, Natte vinger
O Spons, Tegenhouden, Doordrukken
B Penseel, Penseel Impressionist, Kleur vervangen
E Gummetje, Achtergrondgummetje, Tovergummetje
K Emmertje
G Verloop
I Pipet
U Aangepaste vormen, Rechthoek, Afgeronde rechthoek, Ovaal, Veelhoek, Ster, Lijn, Vormselectie
T Horizontale tekst, Verticale tekst, Masker voor horizontale tekst, Masker voor verticale tekst, Tekst op selectie. Tekst op vorm, Tekst op pad
N Potlood
C Uitsnijden, Uitsnijden met perspectief, Koekjesvorm
W Opnieuw samenstellen
Q Verplaatsen met behoud van inhoud
P Rechttrekken
Alt + klik op gereedschap Gereedschappen doorlopen


Deelvensters

Sneltoets Handeling
F1 Help openen
F2 Effecten weergeven en verbergen
F3 Filters weergeven en verbergen
F4 Gereedschapsopties weergeven en verbergen
F5 Fotovak weergeven en verbergen
F6 Stijlen weergeven en verbergen
F7 Afbeeldingen weergeven en verbergen
F8 Info weergeven en verbergen
F9 Histogram weergeven en verbergen
F10 Historie weergeven en verbergen
F11 Lagen weergeven en verbergen
F12 Navigator weergeven en verbergen


Automatische verbeteringen

Sneltoets Handeling
Alt + Ctrl + M Slim repareren
Alt + Ctrl + T Slimme tint
Alt + Ctrl + L Niveaus
Alt + Ctrl + Shift + L Contrast
Alt + Ctrl + A Nevel verwijderen
Ctrl + Shift + B Kleurcorrectie
Ctrl + R Rode ogen verwijderen


Overvloeimodi

Sneltoets Handeling
Shift + + en Shift + - Overvloeimodi doorlopen
Shift + Alt + N Normaal
Shift + Alt + I Verspreiden
Shift + Alt + Q Achter
Shift + Alt + R Wissen
Shift + Alt + K Donkerder
Shift + Alt + M Vermenigvuldigen
Shift + Alt + B Kleur doordrukken
Shift + Alt + A Lineair doordrukken
Shift + Alt + G Lichter
Shift + Alt + S Bleken
Shift + Alt + D Kleur tegenhouden
Shift + Alt + W Lineair tegenhouden
Shift + Alt + O Bedekken
Shift + Alt + F Zwak licht
Shift + Alt + H Fel licht
Shift + Alt + V Levendig licht
Shift + Alt + J Lineair licht
Shift + Alt + Z Puntlicht
Shift + Alt + L Harde mix
Shift + Alt + E Verschil
Shift + Alt + X Uitsluiting
Shift + Alt + U Kleurtoon
Shift + Alt + T Verzadiging
Shift + Alt + C Kleur
Shift + Alt + Y Lichtsterkte


Selecteren en verplaatsen

Sneltoets Handeling
Spatiebalk tijdens slepen Selectiekader verplaatsen tijdens selecteren
Shift tijdens slepen Toevoegen aan een selectie
Alt tijdens slepen Verwijderen uit een selectie
Shift + Alt tijdens slepen Doorsnede maken met selectie
Shift tijdens slepen Hoogte-breedteverhouding vergrendelen en een vierkant of cirkel tekenen
Alt tijdens slepen Selectiekader tekenen vanuit middelpunt
Shift + Alt tijdens slepen Hoogte-breedteverhouding vergrendelen en tekenen vanuit middelpunt
Ctrl Tijdelijk overschakelen naar gereedschap Verplaatsen
Alt tijdens slepen bij Magnetische lasso Overschakelen van Magnetische lasso naar Veelhoeklasso
Delete Laatste ankerpunt verwijderen bij Magnetische lasso of Veelhoeklasso
Esc Een bewerking annuleren
Enter Een bewerking toepassen
Ctrl + Alt tijdens slepen Kopie maken van selectie
Ctrl + Shift tijdens roteren Selectie per 15 graden roteren
Pijltoetsen en Shift + Pijltoetsen Selectiekader per pixel of per tien pixels verplaatsen
[ en ] bij gereedschap Magnetische lasso Detectiegebied verkleinen en vergroten
/ Uitsnijdschild weergeven en verbergen


Werken met lagen

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + N Nieuwe laag
Ctrl + G Geselecteerde lagen groeperen
Ctrl + Shift + G Lagen degroeperen
Ctrl + Shift + E Zichtbare lagen verenigen
Ctrl + E Actieve laag verenigen met onderliggende laag
Ctrl + J Actieve laag dupliceren
Ctrl + Shift + J Actieve laag knippen naar nieuwe laag
Alt + Ctrl + G Uitknipmasker maken
Ctrl + Pijltoetsen Actieve laag 1 pixel verplaatsen
Alt + klik op Nieuwe laag maken Laagopties instellen
Alt + klik op Prullenbak Laag verwijderen zonder bevestiging
Shift + Enter Waarde toepassen maar tekstinvoer niet afsluiten
Ctrl + klik op laagpictogram Transparantie laden als selectie
Ctrl + Shift + klik op laag Toevoegen aan selectie
Ctrl + Alt + klik op laag Verwijderen uit selectie
Ctrl + Shift + Alt + klik op laagpictogram Doorsnede maken met selectie
Alt + klik Nieuwe laag maken/td> Dialoogvenster Nieuwe laag maken openen
Ctrl + klik op Nieuwe laag maken Nieuwe laag invoegen onder actieve laag
Alt + . of Alt + , Bovenste of onderste laag selecteren
Alt + [ of ] Bovenliggende of onderliggende laag selecteren
Ctrl + < of > Actieve laag omhoog of omlaag verplaatsen
Ctrl + Shift + Alt + E Kopieën van zichtbare lagen verenigen met actieve laag
Alt + opdracht Verenigen; zichtbaar uit pop-upmenu van deelvenster Zichtbare lagen kopiëren naar actieve laag
Alt + klik op Zichtbaarheid Alle lagen behalve de actieve laag weergeven en verbergen
/ Vergrendeling transparantie inschakelen of uitschakelen
Dubbelklik op laagpictogram van tekstlaag Alle tekst in de tekstlaag selecteren
Alt + klik op scheidingslijn tussen lagen Uitknipmasker maken
Dubbelklik op laagnaam Laag hernoemen
Alt + < of > Toevoegen aan geselecteerde lagen
Alt + laagmasker slepen Masker naar een andere laag kopiëren


Tekenen en penselen

Sneltoets Handeling
Alt bij een tekengereedschap of vormgereedschap Overschakelen naar het Pipet
Alt bij het gereedschap Pipet Achtergrondkleur selecteren
Cijfertoetsen, Shift + cijfertoetsen bij Airbrush Dekking, tolerantie of belichting wijzigen
Alt + Backspace Selectie of laag vullen met voorgrondkleur
Ctrl + Backspace Selectie of laag vullen met achtergrondkleur
Shift + Backspace Dialoogvenster Opvullaag weergeven
/ Vergrendeling transparantie inschakelen of uitschakelen
Shift bij een tekengereedschap Rechte lijnen tekenen
Alt + klik op penseel Penseel verwijderen
[ of ] Penseelgrootte wijzigen
Shift + [ of ] Hardheid penseel stapsgewijs verlagen of verhogen
, of . Overschakelen naar vorige of volgende penseel
Shift + , of Shift + . Overschakelen naar eerste of laatste penseel
Caps Lock Dradenkruis weergeven en verbergen


Tekst

Sneltoets Handeling
Ctrl + Enter Tekstinvoer afsluiten
Ctrl en tekstvak slepen Tekst verplaatsen
Pijltoetsen Tekstaanwijzer per teken of per regel verplaatsen
Shift + Pijltoetsen Tekstaanwijzer per teken of per regel selecteren
Ctrl + Shift + Pijltoetsen Tekstaanwijzer per woord of per alinea selecteren
Shift + klik Tekens selecteren tussen tekstaanwijzer en de geklikte positie
Dubbelklik, drie keer klikken of vier keer klikken Onderliggend woord, regel of alinea selecteren
Ctrl + hendel slepen Tekstvak schalen en schuintrekken
Ctrl + Shift + L Links uitlijnen
Ctrl + Shift + C Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + Shift + R Rechts uitlijnen
Ctrl + Shift + Y Tekst zonder tekenstijl
Ctrl + Shift + U Tekst onderstrepen
Ctrl + Shift + / Tekst doorhalen
Ctrl + Shift + < of > Tekengrootte verlagen of verhogen per punt of pixel


Kleurstalen

Sneltoets Handeling
Klik op Maken Voorgrondkleur toevoegen aan stalen
Ctrl + klik op staal Staal instellen als achtergrondkleur
Alt + klik op staal Staal verwijderen


Weergave

Sneltoets Handeling
Ctrl + = Inzoomen
Ctrl + - Uitzoomen
Ctrl + 0 Afbeelding passend in venster
Ctrl + 1 of Ctrl + Alt + 0 Afbeelding weergeven op 100%
Ctrl + Tab Volgende afbeelding vooraan schikken
Ctrl + Shift + Tab Vorige afbeelding vooraan schikken
Spatiebalk Overschakelen naar Handje
Spatiebalk + Ctrl Overschakelen naar Zoomen en modus Inzoomen
Spatiebalk + Alt Overschakelen naar Zoomen en mdous Uitzoomen
Spatiebalk tijdens slepen Zoomgebied verplaatsen tijdens slepen
Ctrl tijdens slepen in deelvenster Navigator Inzoomen op een bepaald gebied van een afbeelding
PageUp en PageDown Per scherm omhoog of omlaag verschuiven
Shift + PageUp en Shift + PageDown Per tien eenheden omhoog of omlaag verschuiven
Ctrl + PageUp of Ctrl + PageDown Per scherm links of rechts verschuiven
Ctrl + Shift + PageUp of Ctrl + Shift + PageDown Per tien eenheden links of rechts verschuiven
Home en End Naar linkerbovenhoek of rechteronderhoek verschuiven


Selectie transformeren

Sneltoets Handeling
Alt tijdens slepen hendel Tegenovergestelde hendel in tegengestelde richting verplaatsen
Shift Hoogte-breedteverhouding vergrendelen
Ctrl Modus Vervormen
Ctrl + Shift Modus Schuintrekken
Ctrl + Shift + Alt Modus Perspectief wijzigen
Enter Wijzigingen toepassen
Esc of Ctrl + . Wijzigingen annuleren