Contactinformatie

Onze favorieten

Sneltoets Handeling
Ctrl + T Vrije transformatie
Ctrl + Enter Tekstinvoer afsluiten
Enter en Esc Een bewerking toepassen of annuleren
[ en ] Penseelgrootte wijzigen
Ctrl + J Actieve laag dupliceren
D Standaard voorgrondkleur en achtergrondkleur
X Voorgrondkleur en achtergrondkleur verwisselen
Tijdelijk overschakelen naar gereedschap Verplaatsen Ctrl
Alt + Backspace Selectie of laag vullen met voorgrondkleur
Ctrl + Backspace Selectie of laag vullen met achtergrondkleur


Algemeen

Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuwe afbeelding
Ctrl + O Afbeelding openen
Alt + Ctrl + O Bladeren in Bridge
Alt + Shift + Ctrl + O Afbeelding openen als
Ctrl + W Afbeelding sluiten
Alt + Ctrl + W Alle afbeeldingen sluiten
Ctrl + Shift + W Afbeelding sluiten en overschakelen naar Bridge
Ctrl + S Afbeelding opslaan
Ctrl + Shift + S Afbeelding opslaan onder een andere naam
F12 Vorige versie
Alt + Ctrl + Shift + W Afbeelding exporteren als
Alt + Ctrl + Shift + S Afbeelding opslaan voor web
Alt + Ctrl + Shift + I Afbeeldingsgegevens
Ctrl + P Afbeelding afdrukken
Alt + Ctrl + Shift + P Afbeelding 1x afdrukken
Alt + F4 of Ctrl + Q Programma afsluiten
Ctrl + Z Handeling ongedaan maken
Ctrl + Shift + Z Stap vooruit
Alt + Ctrl + Z Stap terug
Ctrl + Shift + F Vervagen
Ctrl + X of F2 Knippen
Ctrl + C of F3 Kopiëren
Ctrl + Shift + C Samengevoegd kopiëren
Ctrl + V of F4 Plakken
Ctrl + Shift + V Op locatie plakken
Alt + Ctrl + Shift + V Plakken in selectie
Ctrl + F Zoeken
Shift + F5 Vullen
Ctrl + Shift + O Schalen waarbij inhoud behouden blijft
Ctrl + T Vrije transformatie
Ctrl + Shift + T Transformatie opnieuw uitvoeren
Alt + Ctrl + Shift + T Transformatie opnieuw uitvoeren op duplicaat
Ctrl + Alt + T Transformatie uitvoeren op duplicaat
Ctrl + Shift + K Kleurinstellingen
Alt + Ctrl + Shift + K Sneltoetsen
Alt + Ctrl + Shift + M Menu's
Ctrl + K Algemene programmavoorkeuren
Ctrl + L Niveaus
Ctrl + M Curven
Ctrl + U Kleurtoon en verzadiging aanpassen
Ctrl + B Kleurbalans
Alt + Ctrl + Shift + B Omzetten naar zwart-wit
Ctrl + I Negatief
Ctrl + Shift + U Minder verzadiging
Ctrl + Shift + L Automatische tinten
Alt + Ctrl + Shift + L Automatisch contrast
Ctrl + Shift + B Automatische kleuren
Alt + Ctrl + I Afbeeldingsgrootte wijzigen
Alt + Ctrl + C Canvasgrootte wijzigen
Ctrl + A Alles selecteren
Ctrl + D Deselecteren
Ctrl + Shift + D Laatste selectie opnieuw selecteren
Ctrl + Shift + I of Shift + F7 Selectie omkeren
Alt + Ctrl + R Selecteren en maskeren
Shift + F6 Selectie doezelen
Ctrl + F Laatst toegepast filter opnieuw toepassen
Alt + Ctrl + Shift + A Adaptief groothoek filter
Ctrl + Shift + A Camera Raw filter
Ctrl + Shift + R Lenscorrectie filter
Ctrl + Shift + X Uitvloeien filter
Alt + Ctrl + V Perspectiefpunt filter
Ctrl + Y Kleuren proefdrukken
Ctrl + Shift + Y Kleuromvangwaarschuwing
Ctrl + Shift + ; Magnetisch inschakelen en uitschakelen
Alt + Ctrl + ; Hulplijnen vergrendelen
D Standaard voorgrondkleur en achtergrondkleur
X Voorgrondkleur en achtergrondkleur verwisselen
Ctrl + klik op Annuleren De knop wijzigen in Standaard
Alt + klik op Annuleren De knop wijzigen in Herstellen
Alt + klik op filter Filter toepassen bovenop geselecteerd filter
Shift ingedrukt houden tijdens slepen Hulplijn magnetisch op liniaalstreepjes
Alt ingedrukt houden en hulplijn slepen Schakelen tussen horizontale en verticale hulplijn


Gereedschappen

Sneltoets Handeling
Shift + V Verplaatsen, Tekengebied
Shift + M Rechthoekig selectiekader, Ovaal selectiekader
Shift + L Lasso, Magnetische lasso, Veelhoeklasso
Shift + W Toverstaf, Snelle selectie
Shift + C Uitsnijden, Uitsnijden met perspectief, Segment, Segmentselectie
Shift + I Pipet, 3D-materiaalpipet, Kleurenpipet, Liniaal, Notitie, Tellen
Shift + J Snel retoucheerpenseel, Retoucheerpenseel, Reparatie, Verplaatsen met behoud van inhoud, Rode ogen verwijderen
Shift + B Penseel, Potlood, Kleur vervangen, Mixerpenseel
Shift + S Kloonstempel, Patroonstempel
Shift + Y Historiepenseel, Penseel tekeninghistorie
Shift + E Gummetje, Achtergrondgummetje, Tovergummetje
Shift + G Verloop, Emmertje, 3D-materiaal slepen
Shift + O Spons, Tegenhouden, Doordrukken
Shift + P Pen, Pen voor vrije vorm, Krommingspen,
Shift + T Horizontale tekst, Verticale tekst, Masker voor horizontale tekst, Masker voor verticale tekst
Shift + A Padselectie, Direct selecteren
Shift + U Aangepaste vormen, Rechthoek, Afgeronde rechthoek, Ovaal, Veelhoek, Lijn
H Handje
R Weergave roteren
Z Zoomen
Q Modus Snelmasker inschakelen en uitschakelen
Alt + klik op gereedschap Gereedschappen doorlopen


Deelvensters

Sneltoets Handeling
F1 Help openen
Tab Alle deelvensters weergeven en verbergen
Shift + Tab Deelvensters weergeven en verbergen
F Wisselen tussen weergaven Standaard, Volledig scherm met menubalk en Volledig scherm
F5 Penseelinstellingen weergeven en verbergen
F6 Kleur weergeven en verbergen
F7 Lagen weergeven en verbergen
F8 Info weergeven en verbergen
F9 Handelingen weergeven en verbergen


Overvloeimodi

Sneltoets Handeling
Shift + + en Shift + - Overvloeimodi doorlopen
Shift + Alt + N Normaal
Shift + Alt + I Verspreiden
Shift + Alt + Q Achter
Shift + Alt + R Wissen
Shift + Alt + K Donkerder
Shift + Alt + M Vermenigvuldigen
Shift + Alt + B Kleur doordrukken
Shift + Alt + A Lineair doordrukken
Shift + Alt + G Lichter
Shift + Alt + S Bleken
Shift + Alt + D Kleur tegenhouden
Shift + Alt + W Lineair tegenhouden
Shift + Alt + O Bedekken
Shift + Alt + F Zwak licht
Shift + Alt + H Fel licht
Shift + Alt + V Levendig licht
Shift + Alt + J Lineair licht
Shift + Alt + Z Puntlicht
Shift + Alt + L Harde mix
Shift + Alt + E Verschil
Shift + Alt + X Uitsluiting
Shift + Alt + U Kleurtoon
Shift + Alt + T Verzadiging
Shift + Alt + C Kleur
Shift + Alt + Y Lichtsterkte
Shift + Alt + D bij gereedschap Spons Modus Minder verzadiging
Shift + Alt + S bij gereedschap Spons Modus Verzadiging
Shift + Alt + S bij gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken Modus Schaduwen
Shift + Alt + M bij gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken Modus Middentonen
Shift + Alt + H bij gereedschappen Tegenhouden en Doordrukken Modus Hooglichten
Shift + Alt + N Overvloeimodus instellen op Drempel voor bitmapafbeeldingen, op Normaal voor alle andere afbeeldingen


Selecteren en verplaatsen

Sneltoets Handeling
Spatiebalk tijdens slepen Selectiekader verplaatsen tijdens selecteren
Shift tijdens slepen Toevoegen aan een selectie
Alt tijdens slepen Verwijderen uit een selectie
Shift + Alt tijdens slepen Doorsnede maken met selectie
Shift tijdens slepen Hoogte-breedteverhouding vergrendelen en een vierkant of cirkel tekenen
Alt tijdens slepen Selectiekader tekenen vanuit middelpunt
Shift + Alt tijdens slepen Hoogte-breedteverhouding vergrendelen en tekenen vanuit middelpunt
Ctrl Tijdelijk overschakelen naar gereedschap Verplaatsen
Alt tijdens slepen bij Magnetische lasso Overschakelen van Magnetische lasso naar Veelhoeklasso
Delete Laatste ankerpunt verwijderen bij Magnetische lasso of Veelhoeklasso
Esc Een bewerking annuleren
Enter Een bewerking toepassen
Ctrl + Alt tijdens slepen Kopie maken van selectie
Ctrl + Shift tijdens roteren Selectie per 15 graden roteren
Pijltoetsen en Shift + Pijltoetsen Selectiekader per pixel of per tien pixels verplaatsen
[ en ] bij gereedschap Magnetische lasso Detectiegebied verkleinen en vergroten
/ Uitsnijdschild weergeven en verbergen
Ctrl + Alt + T Omzetten naar zwevende selectie


Werken met lagen

Sneltoets Handeling
Ctrl + Shift + N Nieuwe laag
Ctrl + G Geselecteerde lagen groeperen
Ctrl + Shift + G Lagen degroeperen
Ctrl + Shift + E Zichtbare lagen verenigen
Ctrl + E Actieve laag verenigen met onderliggende laag
Ctrl + J Actieve laag dupliceren
Ctrl + Shift + J Actieve laag knippen naar nieuwe laag
Alt + Ctrl + G Uitknipmasker maken
Ctrl + Pijltoetsen Actieve laag 1 pixel verplaatsen
Alt + Ctrl + A Alle lagen selecteren
Alt + Ctrl + Shift + F Lagen zoeken
Alt + klik op Prullenbak Laag verwijderen zonder bevestiging
Shift + Enter Waarde toepassen maar tekstinvoer niet afsluiten
Ctrl + klik op laagpictogram Transparantie laden als selectie
Ctrl + Shift + klik op laag Toevoegen aan selectie
Ctrl + Alt + klik op laag Verwijderen uit selectie
Ctrl + Shift + Alt + klik op laagpictogram Doorsnede maken met selectie
Alt + klik Nieuwe laag maken/td> Dialoogvenster Nieuwe laag maken openen
Ctrl + klik op Nieuwe laag maken Nieuwe laag invoegen onder actieve laag
Alt + . of Alt + , Bovenste of onderste laag selecteren
Alt + [ of ] Bovenliggende of onderliggende laag selecteren
Ctrl + < of > Actieve laag omhoog of omlaag verplaatsen
Ctrl + Shift + Alt + E Kopieën van zichtbare lagen verenigen met actieve laag
Alt + klik op Zichtbaarheid Alle lagen behalve de actieve laag weergeven en verbergen
/ Vergrendeling transparantie inschakelen of uitschakelen
Dubbelklik op laagpictogram van tekstlaag Alle tekst in de tekstlaag selecteren
Alt + klik op scheidingslijn tussen lagen Uitknipmasker maken
Dubbelklik op laagnaam Laag hernoemen
Alt + < of > Geselecteerde lagen dupliceren
Alt + laagmasker slepen Masker naar een andere laag kopiëren


Tekenen en penselen

Sneltoets Handeling
Alt bij een tekengereedschap of vormgereedschap Overschakelen naar het Pipet
Alt bij het gereedschap Pipet Achtergrondkleur selecteren
Cijfertoetsen, Shift + cijfertoetsen bij Airbrush Dekking, tolerantie of belichting wijzigen
Alt + Backspace Selectie of laag vullen met voorgrondkleur
Ctrl + Backspace Selectie of laag vullen met achtergrondkleur
Shift + Backspace Dialoogvenster Opvullaag weergeven
/ Vergrendeling transparantie inschakelen of uitschakelen
Shift bij een tekengereedschap Rechte lijnen tekenen
Alt + klik op penseel Penseel verwijderen
[ en ] Penseelgrootte wijzigen
Shift + [ of ] Penseelhardheid wijzigen
, of . Overschakelen naar vorige of volgende penseel
Shift + , of Shift + . Overschakelen naar eerste of laatste penseel
Caps Lock Dradenkruis weergeven en verbergen


Tekst

Sneltoets Handeling
Shift + klik op afbeelding Nieuwe tekstlaag maken
Ctrl + Enter Tekstinvoer afsluiten
Ctrl en tekstvak slepen Tekst verplaatsen
Pijltoetsen Tekstaanwijzer per teken of per regel verplaatsen
Shift + Pijltoetsen Tekstaanwijzer per teken of per regel selecteren
Ctrl + Shift + Pijltoetsen Tekstaanwijzer per woord of per alinea selecteren
Shift + klik Tekens selecteren tussen tekstaanwijzer en de geklikte positie
Dubbelklik, drie keer klikken of vier keer klikken Onderliggend woord, regel of alinea selecteren
Ctrl + hendel slepen Tekstvak schalen en schuintrekken
Ctrl + Shift + L Links uitlijnen
Ctrl + Shift + C Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + Shift + R Rechts uitlijnen
Ctrl + Shift + Y Tekst zonder tekenstijl
Ctrl + Shift + U Tekst onderstrepen
Ctrl + Shift + / Tekst doorhalen
Ctrl + Shift + < of > Tekengrootte verlagen of verhogen per punt of pixel


Kleurstalen

Sneltoets Handeling
Klik op Maken Voorgrondkleur toevoegen aan stalen
Ctrl + klik op staal Staal instellen als achtergrondkleur
Alt + klik op staal Staal verwijderen


Weergave

Sneltoets Handeling
Ctrl + = en Ctrl + - Inzoomen en Uitzoomen
Ctrl + Spatiebalk en Alt + Spatiebalk Overschakelen naar Inzoomen en Uitzoomen
H + klik op afbeelding en muisknop ingedrukt houden Tijdelijk inzoomen
Ctrl + 0 Afbeelding passend in venster
Ctrl + 1 of Ctrl + Alt + 0 Afbeelding weergeven op 100%
Ctrl + H Selectiekader weergeven en verbergen
Ctrl Shift + + H Doelpad weergeven en verbergen
Ctrl + R Linialen weergeven en verbergen
Ctrl + ' Raster weergeven en verbergen
Ctrl + ; Hulplijnen weergeven en verbergen
Ctrl + Tab Volgende afbeelding vooraan schikken
Ctrl + Shift + Tab Vorige afbeelding vooraan schikken
Spatiebalk Overschakelen naar Handje
Spatiebalk + Ctrl Overschakelen naar Zoomen en modus Inzoomen
Spatiebalk + Alt Overschakelen naar Zoomen en mdous Uitzoomen
Spatiebalk tijdens slepen Zoomgebied verplaatsen tijdens slepen
Ctrl tijdens slepen in deelvenster Navigator Inzoomen op een bepaald gebied van een afbeelding
PageUp en PageDown Per scherm omhoog of omlaag verschuiven
Shift + PageUp en Shift + PageDown Per tien eenheden omhoog of omlaag verschuiven
Ctrl + PageUp of Ctrl + PageDown Per scherm links of rechts verschuiven
Ctrl + Shift + PageUp of Ctrl + Shift + PageDown Per tien eenheden links of rechts verschuiven
Home en End Naar linkerbovenhoek of rechteronderhoek verschuiven
Spatiebalk + F en Spatiebalk + Shift + F Schakelen tussen de standaard canvaskleuren


Selectie transformeren

Sneltoets Handeling
Alt tijdens slepen hendel Tegenovergestelde hendel in tegengestelde richting verplaatsen
Shift Hoogte-breedteverhouding vergrendelen
Ctrl Modus Vervormen
Ctrl + Shift Modus Schuintrekken
Ctrl + Shift + Alt Modus Perspectief wijzigen
Enter Wijzigingen toepassen
Esc of Ctrl + . Wijzigingen annuleren