Contactinformatie
Sneltoets Handeling
F11 Bekijk een afbeelding in volledige schermmodus
F12 Afbeelding opslaan als een nieuw bestand
Ctrl + A Selecteer de gehele afbeelding
Ctrl + B Tekstselectie vetgedrukt plaatsen
Ctrl + C Kopieer een selectie naar het klembord
Ctrl + E Open het dialoogvenster Eigenschappen
Ctrl + G Rasterlijnen weergeven of verbergen
Ctrl + I Tekstselectie cursief plaatsen
Ctrl + N Een nieuwe afbeelding maken
Ctrl + O Een afbeelding openen
Ctrl + P Een afbeelding afdrukken
Ctrl + R Linialen weergeven of verbergen
Ctrl + S Een afbeelding opslaan
Ctrl + U Tekstselectie onderstrepen
Ctrl + V Een selectie plakken vanaf het klembord
Ctrl + W Open het dialoogvenster Grootte en schuintrekken
Ctrl + X Een selectie knippen
Ctrl + Y Een bewerking herhalen
Ctrl + Z Een bewerking ongedaan maken
Ctrl + + Verhoog de penseelgrootte, lijndikte of omlijning met één pixel
Ctrl + - Verlaag de penseelgrootte, lijndikte of omlijning met één pixel
Ctrl + Page Up Inzoomen
Ctrl + Page Down Uitzoomen
Alt + F4 Paint afsluiten
Pijltoetsen Verplaats een selectie of vorm per pixel
Shift + F10 Het snelkeuzemenu weergeven