Contactinformatie

Algemeen

Deze sneltoetsen werken in meerdere werkvlakken zoals E-mail, Agenda en Contactpersonen


Sneltoets Handeling
Ctrl + N Nieuw bericht, afspraak, contactpersoon of taak, afhankelijk van werkvlak
Ctrl + Shift + M Nieuw bericht
Ctrl + Shift + A Nieuwe afspraak
Ctrl + Shift + C Nieuw contactpersoon
Ctrl + Shift + K Nieuwe taak
Ctrl + O of Enter Huidig item openen
F9 Verzenden en ontvangen
Esc Actie annuleren of een bericht, afspraak, contactpersoon sluiten
Delete of Ctrl + D Item of selectie in prullenbak
Shift + Delete Item of selectie definitief verwijderen
Ctrl + C of Ctrl + Insert Kopiëren
Ctrl + Shift + E Map maken
Ctrl + Shift + N Notitie maken
Ctrl + Shift + H Office document maken
Ctrl + Alt + S Groepen definiëren voor verzenden en ontvangen
F12 Item opslaan
Ctrl + Z of Alt + Backspace Handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren
Ctrl + P Afdrukken
Ctrl + Shift + Y Een item of selectie kopiëren naar een map
Ctrl + Shift + V Een item of selectie verplaatsen naar een map
Ctrl + Shift + B Het Adresboek openen
F7 Spelling controleren
F2 Veld bewerken of naam wijzigen
Ctrl + K Hyperlink invoegen of bewerken
Alt + F8 Een macro uitvoeren


Navigeren en selecteren

Bijvoorbeeld berichten, de agenda, contactpersonen of andere lijsten en overzichten


Sneltoets Handeling
Ctrl + A Alles selecteren
Typ beginletters Item selecteren op basis van de beginletters
Pijltoetsen omhoog en omlaag Selecteer het volgende of vorige item
Ctrl + Pijltoetsen omhoog en omlaag Verplaatsen naar het volgende of vorige item
Home en End Selecteer het eerste of laatste item
PageUp en PageDown Navigeren naar de volgende of vorige pagina
Ctrl + Spatiebalk Een item selecteren of deselecteren
Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Items toevoegen aan of uitsluiten van selectie
Ctrl + Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Niet aaneengesloten items toevoegen aan of uitsluiten van selectie
Shift + Home en Shift + End Items toevoegen tot en met het eerste of laatste item
Shift + PageUp en Shift + PageDown Items toevoegen tot en met het eerste of laatste item op de volgende of vorige pagina
Ctrl + 1, 2, 3, 4 Overschakelen naar weergaven E-mail, Agenda, Contactpersonen en Taken
Alt + Pijltoetsen links en rechts De weergaven E-mail, Agenda, Contactpersonen en Taken doorlopen
Ctrl + 5 Overschakelen naar Notities
Ctrl + 6 Overschakelen naar mappenlijst
Ctrl + 7 Overschakelen naar Snelkoppelingen
Ctrl + Shift + Tab of Shift + Tab Schakelen tussen de deelvensters van een werkruimte
F6 en Shift + F6 Schakelen tussen de deelvensters van een werkruimte
Ctrl + Y Dialoogvenster Ga naar map openen
Pijltoetsen links en rechts Gegroepeerde items samenvouwen of uitvouwen
Alt + Pijltoetsen links en rechts Eerder geopende werkvlakken doorlopen


Zoeken

Sneltoets Handeling
Ctrl + E of F3 Zoeken
Esc Zoekactie wissen
Ctrl + Alt + A Zoeken in alle mappen, alle agenda-items of alle contactpersonen
Ctrl + Shift + F Zoeken met gebruikmaking van zoekcriteria
Ctrl + Shift + P Zoekmap maken
F4 Zoeken in huidig item
Shift + F4 Volgende zoeken
Ctrl + H Zoeken en vervangen
Ctrl + Alt + K Zoekactie opnieuw uitvoeren in huidige map
Ctrl + Alt + Z Zoekactie opnieuw uitvoeren met inbegrip van onderliggende mappen


Tekstopmaak

Sneltoets Handeling
Ctrl + D of Ctrl + Shift + P Dialoogvenster Lettertype openen
Ctrl + B Vetgedrukt toepassen of wissen
Ctrl + I Cursief toepassen of wissen
Ctrl + U Onderstrepen toepassen of wissen
Ctrl + = Subscript toepassen of wissen
Ctrl + Shift + + Superscript toepassen of wissen
Shift + F3 Schakelen tussen hoofdletters, beginhoofdletter en kleine letters
Ctrl + Shift + A Hoofdletters toepassen of wissen
Ctrl + Shift + K Klein kapitaal toepassen of wissen
Ctrl + Shift + Q Lettertype Symbol toepassen
Ctrl + [ en Ctrl + ] Tekengrootte stapsgewijs verkleinen of vergroten
Ctrl + Shift + < en Ctrl + Shift + > Tekengrootte per punt verkleinen en vergroten
Alt + Ctrl + 1 of Alt + Ctrl + 2 of Alt + Ctrl + 3 Stijl Kop 1, Kop 2 of Kop 3 toepassen
Ctrl + Shift + L Opsommingstekens toepassen
Ctrl + E Gecentreerd uitlijnen
Ctrl + L Links uitlijnen
Ctrl + R Rechts uitlijnen
Ctrl + J Alinea uitvullen
Ctrl + M en Ctrl + Shift + M Alinea inspringen vergroten of verkleinen
Ctrl + T en Ctrl + Shift + T Verkeerd-om inspringen vergroten of verkleinen
Ctrl + 1 of Ctrl + 2 of Ctrl + 5 Regelafstand 1, 2 of 1,5 toepassen
Ctrl + Shift + C Tekstopmaak kopiëren
Ctrl + Shift + V Tekstopmaak plakken
Ctrl + Shift + Z of Ctrl + Spatiebalk Handmatige tekstopmaak verwijderen
Alt + Ctrl + K AutoOpmaak starten
Ctrl + Shift + N Standaardstijl toepassen
Ctrl + Q Alineaopmaak verwijderen
Ctrl + Shift + * (boven cijfertoets 8) Niet-afdrukbare tekens weergeven
Shift + F1 Taakvenster Opmaak weergeven openen
Ctrl + Shift + S Taakvenster Stijlen toepassen openen
Alt + Ctrl + Shift + S Taakvenster Stijlen openen


Het lint

In de werkvlakken


Sneltoets Handeling
Alt of F10 Het huidige tabblad activeren en de sneltoetsen weergeven
Alt + Q Zoekvak Uitleg activeren
Alt + B De pagina Bestand openen
Alt + R Tabblad Start vooraan schikken
Alt + O Tabblad Verzenden/ontvangen vooraan schikken
Alt + P Tabblad Map vooraan schikken
Alt + V Tabblad Beeld vooraan schikken
Tab of Shift + Tab of Pijltoetsen Met de focus op het lint, opdrachten op het lint doorlopen
Spatiebalk of Enter Geselecteerde opdracht activeren
Pijltoets omlaag Lijst van de geselecteerde opdracht openen
Alt + Pijltoets omlaag Het vervolgkeuzemenu van de geselecteerde knop openen
Ctrl + F1 Tabbladen weergeven en verbergen

In een berichtvenster


Sneltoets Handeling
Alt + R Tabblad Bericht vooraan schikken
Alt + N Tabblad Invoegen vooraan schikken
Alt + O Tabblad Tekst opmaken vooraan schikken
Alt + P Tabblad Opties vooraan schikken
Alt + C Tabblad Controleren vooraan schikken


E-mail

Sneltoets Handeling
Alt + Z of Ctrl + Enter Bericht verzenden
Ctrl + Shift + I Overschakelen naar Postvak IN
Ctrl + Shift + O Overschakelen naar Postvak UIT
Ctrl + . en Ctrl + , Volgend of vorig bericht openen, vanuit berichtvenster
Ctrl + . en Ctrl + , Volgend of vorig bericht weergeven in het leesvenster
Spatiebalk en Shift + Spatiebalk Omlaag of omhoog bladeren in het leesvenster
Ctrl + Shift + W Vanuit een bericht, Infobalk en het menu activeren
Ctrl + R Een bericht beantwoorden
Ctrl + Shift + R Allen beantwoorden
Ctrl + Alt + R Beantwoorden met vergaderverzoek
Ctrl + F Een bericht doorsturen
Ctrl + Alt + F Een bericht doorsturen als bijlage
Ctrl + Alt + J Een ongewenst bericht markeren als gewenst
Ctrl + Shift + I Een bericht volledig weergeven inclusief geblokkeerde inhoud
Shift + F9 Berichten voor de huidige map verzenden en ontvangen
Ctrl + Shift + M Nieuw bericht, vanuit willekeurig werkvlak
Ctrl + Shift + D Conversatie verwijderen en negeren
Insert Snelvlag toevoegen aan een ongeopend bericht
Ctrl + Shift + G Dialoogvenster Vlag toevoegen voor opvolgen weergeven
Ctrl + Q Bericht markeren als gelezen
Ctrl + U Bericht markeren als ongelezen
Alt + Enter Eigenschappen van huidig item weergeven
Ctrl + Alt + M Markeren voor download
Ctrl + Alt + U Controle op status Markeren voor download
Ctrl + B Voortgang van verzenden en ontvangen weergeven
Ctrl + Shift + S Item of selectie posten naar een map
Ctrl + T Een reactie posten naar een map


Agenda

Sneltoets Handeling
Alt + S Afspraak opslaan en sluiten
Ctrl + Shift + Q Vergaderverzoek maken
Alt + Cijfertoets Corresponderend aantal dagen weergeven. Cijfertoets 0 staat voor tien dagen
Ctrl + G Navigeren naar een bepaalde datum
Alt + = of Ctrl + Alt + 4 Maandweergave
Alt + Pijltoetsen omlaag en omhoog Navigeren naar volgende of vorige week
Alt + PageDown en Alt + PageUp Navigeren naar volgende of vorige maand
Alt + Home en Alt + End Navigeren naar het begin of einde van de week
Alt + - of Ctrl + Alt + 3 Weekweergave
Ctrl + Alt + 2 Werkweekweergave
Ctrl + . en Ctrl + , Volgende of vorige afspraak openen, vanuit afspraakvenster
Tab en Shift + Tab Navigeren naar volgende of vorige afspraak
Shift + Pijltoetsen omhoog en omlaag Begintijd of eindtijd van geselecteerde afspraak wijzigen


Contactpersonen

Sneltoets Handeling
Alt + S Contactpersoon opslaan en sluiten
Shift + letter Verplaatsen naar de eerste contactpersoon met de opgegeven letter
Ctrl + F Contactpersoon doorsturen als bijlage
Ctrl + Shift + L Contactpersonen groeperen
F5 Ledenlijst contactpersonen bijwerken
Ctrl + Shift + X Fax versturen naar huidig contactpersoon
Alt + D Vanuit contactpersoonvenster, Adres controleren openen


Taken

Sneltoets Handeling
Ctrl + C Taakverzoek accepteren
Ctrl + D Taakverzoek weigeren
Ctrl + F Taak doorsturen als bijlage
Ctrl + Shift + Alt + U Taakverzoek maken
Tab en Shift + Tab Schakelen tussen het mappenvenster, de takenlijst en de takenbalk
Insert Vlag toevoegen aan een item of als voltooid markeren