Contactinformatie
Sneltoets Handeling
Ctrl + P Afspelen of pauzeren
Ctrl + F Start volgend nummer
Ctrl + B Herstart huidig nummer of Start vorig nummer
F9 Volume verhogen
F8 Volume verlagen
F7 Volume dempen
Ctrl + Enter Selecteer een item en overschakelen naar selectiemodus
Ctrl + A Alles selecteren
Delete Verwijder geselecteerde items
Ctrl + Shift + P Geselecteerd item afspelen
Ctrl + T Herhalen aan of uit
Ctrl + H Shuffle aan of uit
Ctrl + Q Zoeken