Contactinformatie
Sneltoets Handeling
Spatiebalk Item selecteren en overschakelen naar Selectiemodus
Spatiebalk Werkbalk in bewerkingsmodus weergeven of verbergen
Spatiebalk Video afspelen of pauzeren
Enter Item selecteren of deselecteren in Selectiemodus
Pijltoetsen Omhoog, omlaag, links of rechts scrollen
Pijltoetsen De weergave verplaatsen bij een vergrote weergave
Pijl links Vorig item weergeven
Pijl rechts Volgend item weergeven
Ctrl + + Weergave vergroten
Ctrl + - Weergave verkleinen
Ctrl + 0 Foto weergeven op 100 procent
Esc Terug naar vorig scherm
Ctrl + S Opslaan
Ctrl + P Afdrukken
Ctrl + C Kopiëren
Ctrl + R Foto roteren
Ctrl + E Foto verbeteren
Ctrl + Z Wijzigingen ongedaan maken
Ctrl + Y Wijzigingen opnieuw uitvoeren
Ctrl + / Origineel weergeven
Shift + pijltoetsen Bijsnijdgebied of aandachtsgebied vergroten of verkleinen
Ctrl + pijltoetsen Bijsnijdgebied of aandachtsgebied verplaatsen
F5 Diavoorstelling
Alt + Enter Bestandsinformatie weergeven
Ctrl + L Instellen als vergrendelingsscherm
Ctrl + N Nieuw album
Ctrl + R Album verwijderen
Ctrl + D Geselecteerde items toevoegen aan album
Ctrl + U Geselecteerde items verwijderen uit album